Skip to content

Čo treba k zmene v obchodnom registri?

Každú zmenu, čo sa týka vašej spoločnosti by ste mali oznamovať rôznym úradom. Ak meníte názov spoločnosti, či sídlo spoločnosti, oznámenie zmien v obchodnom registri je vašou nutnosťou zo zákona. Mali by ste túto zmenu nahlásiť čím skôr, aby vám nevznikli zbytočné problémy alebo pokuty za neskoré oznámenie zmien, čo sa týka vašej spoločnosti. Ak sa vám mení sídlo firmy alebo predmet podnikania, o týchto zmenách by ste mali informovať do pár dní. Podpisy o zmenách musia byť overené notárom alebo vykonané pri konkrétnej pracovníčky na príslušnom úrade. Taktiež viete podpísať potrebnú žiadosť s elektronickým občianskym preukazom, ktorý je platným dokumentom s overeným podpisom.

zmeny online

Zmeny by ste mali zaznamenať na každom jednom potrebnom úrade. Viete to urobiť osobne alebo v dnešnej dobe viete veľmi veľa vecí oznámiť aj online. Už sa dajú rôzne zmeny vybaviť aj e-mailovým kontaktom za pomoci webovej stránky príslušného úradu. Vyplnenú žiadosť so zmenami len preskenujete a odošlete pracovníčke na konkrétnom úrade. Zmeny v obchodnom registri viete taktiež vykonať online.

Voľakedy sa tieto zmeny museli nahlasovať písomne alebo osobnou návštevou konkrétneho úradu. Aj teraz je možné ich ohlásiť písomne, no pre mnohých podnikateľov je online sektor omnoho prijateľnejšou voľbou.

oboznámenie zamestnancov

Pri každej zmene by mali byť prítomní všetci spoločníci, s ktorými ste zakladali vašu spoločnosť. Ak sa nemôžu dostaviť, môžu splnomocniť poverenú osobu alebo zákonného zástupcu. O každej zmene by sa mala najprv konať porada, kde by ste predložili svoje návrhy a zmeny. S týmito zmenami potrebujú súhlasiť všetci účastníci a spoločníci. Je to veľmi potrebné. Spoločnosti dosť často vykonávajú rôzne úpravy alebo menia sídlo. Je to veľmi častý dôvod na zmenu údajov na rôznych úradoch. Nie ste prvým ani posledným podnikateľom, ktorý vykonáva túto zmenu.

Published inPodnikanie