Skip to content

Úspešná kolaudácia

Kolaudácia je sladkou bodkou, ktorá prichádza na konci celej cesty zrodu nehnuteľnosti a jej premeny na obytnú jednotku so všetkým, čo k tomu patrí. Kolaudovať nemusíte iba novostavbu ale aj rekonštrukciu. Napriek tomu ako to znie, nemusíte mať z kolaudácie strach. Samozrejme určité obavy sú vždy na mieste. Myšlienky o tom, či sa všetko podarilo a či je všetko presne tak ako má byť sa proste niekedy nevieme zbaviť. Skúsme teda kolaudovanie nehnuteľnosti brať ako nevyhnutný posun v ceste k bývaniu. Veď na jeho konci nás čaká príjemná úľava a krásne voňavé priestory, pripravené na život. Nebojte sa preto tohto posledného kroku. Je to vlastne legalizácia. Nevložili ste toľko času, úsilia a peňazí na čiernu stavbu. To by prinieslo nepríjemné komplikácie a starosti.

nový dom

Na začiatku bola žiadosť… Pred samotnou kolaudáciou je potrebné navštíviť stavebný úrad, ktorý nás bude informovať aké dokumenty k úspešnej kolaudácii potrebujeme. Tie neskôr spolu so žiadosťou odovzdáme stavebnému úradu. Ku kolaudácii teda budeme potrebovať doložiť: list vlastníctva a právoplatné stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, zameranie skutočného osadenia stavby. Nesmiete zabudnúť ani na kópiu stavebného denníka, revízne správy od dodávateľských firiem, ktoré dokladujú funkčnosť a bezchybnosť všetkých inštalácií. Nezabudnite ani na správny poplatok. Ten sa pohybuje v rozpätí 20 až 50 eur.

energetická certifikácia

Niekoho môže prekvapiť, že medzi dokumentami, ktoré pripájame úrady žiadajú aj energetický certifikát ku kolaudácii. Tento dokument pojednáva o tom ako daná nehnuteľnosť dokáže hospodáriť s primárnou energiou. Na základe porovnania hospodárenia nehnuteľnosti s energiami sa táto potom zaradí do niektorej z daných kategórií. Pritom najžiadanejšia je kategória A. Dosiahnuť túto kategóriu ale nie je také ťažké, väčšina opatrení, ktoré sa do tejto kategorizácie odporúča sú dnes už štandardnou súčasťou stavby. Hlavný je výsledný efekt. Koniec- koncov, zníženie energetického zaťaženia sa neskôr vráti v podobe oveľa nižších nákladov na chod nehnuteľnosti.

Published inVýrobky