Skip to content

Zmluvu o pôžičke zostaví váš advokát

Potrebujete požičať nejaké peniaze a dohodli ste sa s priateľmi, ktorí vám vypomôžu aj bez vyplácania úrokov? Potom si nechajte vyhotoviť zmluvu o pôžičke profesionálnym právnikom. Vtedy majú obe strany istotu, že bude zmluva platná, a že bude tiež pre obe strany záväzná.

Požičať sa dá čokoľvek – na úvod by sme sa radi zmienili, že zmluva o pôžičke môže zahŕňať nielen financie, ale aj akýkoľvek hmotný predmet, napríklad automobil, stroje a zariadenia, športové potreby, nábytok či domáci spotrebič.

skúsený právnik

Presné znenie pôžičky – aby bola pôžička krytá zmluvou, v ktorej nechýbajú žiadne dojednania, musí mať zmluva správnu formu aj obsah. O to sa už postará advokátska kancelária v Bratislave. Vyvarujte sa kopírovania zmlúv, ktoré stiahnete z Internetu, pretože Internet, to je slobodný informačný portál, a práve preto sa tu môže vyskytovať prakticky čokoľvek. U neoverených zdrojov totiž nemáte istotu, že ide o informácie pravdivé a cenné.

zmluvy od právnika

Podmienky a dátum splatnosti – advokát sa postará o to, aby v pôžičke boli uvedené platné údaje a podmienky. Zmluva musí byť jednoznačná, zrozumiteľná obom stranám a zrozumiteľná aj komukoľvek ďalšiemu z právnických osôb, ak by došlo k právnemu sporu a riešili sa dlhy súdnou cestou.

Sankcie – v každej zmluve o pôžičke nesmú chýbať sankcie v prípade, že sa splátky oneskoria. Malo by tu byť uvedené aj to, ako si počínať pri platobnej neschopnosti. U pôžičiek hmotných predmetov sa tu tiež uvádza sankcia za poškodenie či neúmerné opotrebenie.

Zmluvy o pôžičkách peňazí či hmotných predmetov a zmluvy o prenájmoch a predaji nehnuteľností bývajú častým dôvodom, prečo ľudia vyhľadávajú právne služby, zmluva je totiž často to jediné, čo má prenajímateľ či veriteľ v ruke ako istotu, a tak je potrebné venovať jej riadnu pozornosť a mať situáciu vďaka tomu pod kontrolou. A zmluvy vytvorené advokátom v Bratislave majú svoju váhu medzi laikmi aj v právnom prostredí.

Published inPodnikanie