Skip to content

Ako eliminovať riziká prepravy

Automobilová preprava je dnes najčastejšie využívanou formou distribúcie tovarov a materiálov od výrobcu ku koncovému zákazníkovi. Ale aj ona má svoje riziká. O nesporných výhodách automobilovej dopravy vo svete logistiky vedia nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Patrí k druhom distribúcie z najnižšími nákladmi na prepravu. Do nich zahŕňame nielen platy zamestnancov ale aj náklady spojené s využívaním cestných komunikácii, náklady na pohonné látky a servis spojený s dopravnými prostriedkami využívanými pri preprave. Napriek všetkým nákladovým položkám je tento druh dopravy stále najlacnejšou verziou. Ako však dostať z týchto pozitív absolútne maximum?

riziká znižujeme vhodným obalom

Jednoducho, využitím priestorovej predstavivosti, plánovaním a využitím vhodných prepravných obalov. Tie zabezpečia nielen maximálne využitie priestoru v prepravnom vozidle ale splnia ešte jednu dôležitú funkciu. Okrem prehľadnosti a okamžitému prístupu k jednotlivým tovarom, tento efektívne chránia. Znižujú teda riziko poškodenia tovarov alebo materiálov. Správne skladovanie počas prepravy zabezpečí v prípade nehody bariéru medzi tovarmi samotnými. Riziko poškodenia teda klesá na minimálnu hranicu. Tým sa znižujú aj zbytočné náklady v podobe odpisov poškodených tovarov. Ďalším faktorom je mechanická nečistota. Eliminovať tento druh znehodnotenia tovaru je rovnako ľahké.

novinky pri preprave potravín

Použitím plastových úložných boxov s vekom efektívne ochránime chúlostivé materiály pred prachom, drobnými nečistotami alebo vlhkosťou. Novinkou, ktorú možno nie všetci prepravcovia poznajú – čo je ale veľká škoda – je obalový materiál s možnosťou prepojenia na smart rozhranie. Doteraz nebolo možné počas prepravy externe sledovať podmienky v ktorých sa tovar prepravuje. Dnes už áno. Vďaka zabudovanému systému, môžeme aj na diaľku sledovať napríklad teplotu v priestore boxu a tak predísť riziku znehodnotenia. Tento systém je teda obľúbený pri potravinovom tovare, farmaceutickom tovare či nových typoch automobilových batérií.

Published inVýrobky