Skip to content

Ako nám veda pomáha dosiahnuť nové rekordy v atletike?

Biomechanika je v podstate veda, ktorá skúma pohyby tela a sily, ktoré na telo pôsobia. Vďaka nej môžeme lepšie pochopiť, ako sa naše telo pohybuje a ako môžeme tieto pohyby optimalizovať. Predstavte si, že sledujete olympiádu a vidíte bežcov na 100 metrov, skokanov do diaľky alebo vrhačov guľou. Všetci títo športovci využívajú biomechaniku, aj keď si to možno neuvedomujú. Tréneri a vedci analyzujú ich pohyby pomocou špeciálnych kamier a senzorov, aby zistili, ako môžu byť rýchlejší, silnejší a efektívnejší. Napríklad pri behu na krátke vzdialenosti je veľmi dôležité, ako športovec umiestňuje svoje nohy, akú má polohu tela a ako využíva ruky.

bio mechanika

Biomechanika pomáha zistiť, ako tieto faktory optimalizovať. Môže sa ukázať, že drobná úprava v technike behu môže ušetriť zlomky sekundy, čo je často rozdiel medzi zlatou medailou a druhým miestom. Rovnaké princípy platia aj pre skoky do diaľky. Analyzujeme uhol odrazu, rýchlosť pri odraze a techniku doskoku. Každý z týchto faktorov môže ovplyvniť celkový výkon skokana. Napríklad, ak je uhol odrazu príliš strmý alebo príliš plochý, môže to znamenať stratu drahocenných centimetrov. Vrhači guľou a oštepom majú tiež veľký prospech z biomechaniky. Štúdium techniky vrhu, dráhy letu a uhlu, pod ktorým je vrhnutý nástroj, môže pomôcť vrhačom dosiahnuť väčšie vzdialenosti. Tým, že analyzujeme a optimalizujeme každý pohyb, môžeme maximalizovať silu a efektivitu vrhu.

atletika šport

No biomechanika nie je len o zlepšovaní výkonov. Pomáha tiež predchádzať zraneniam. Keď rozumieme, ako telo funguje a ako jednotlivé pohyby zaťažujú kĺby a svaly, môžeme prispôsobiť tréningové programy tak, aby boli bezpečnejšie. Napríklad, ak vieme, že určitý spôsob behu zvyšuje riziko zranenia kolena, môžeme športovca naučiť inú techniku, ktorá je menej riziková. Takže, keď nabudúce budete sledovať nejaké atletické preteky, spomeňte si na to, koľko vedy a technológie je za každým pohybom, každým skokom a každým vrhom.

Published inŠport